Door het aanpakken van problemen op een positieve en stimulerende manier werken we aan de zelfstandigheid van de cliënt. De begeleiding en coaching is altijd één op één en afgestemd op zijn of haar mogelijkheden. Er wordt een zorg- en begeleidingsplan opgesteld en er zijn regelmatig evaluatiemomenten. Soms is het wenselijk familie en/of vrienden te betrekken bij de behandeling. Uiteraard gaat dit in overleg.

De ondersteuning richt zich op dagelijkse bezigheden zoals:
• leren omgaan met financiën
• het voeren van administratie
• begeleiding bij schulden
• ondersteuning bij het ondernemen van activiteiten
• begeleiding van sociale relaties
• positief beïnvloeden eigenwaarde en
• vertrouwen
• leren organiseren en plannen
• begeleiding bij het zoeken naar werk
• ouderbegeleiding, praktische ondersteuning bij opvoeding

De begeleiding is gericht op verandering. Het doel is om problemen te onderkennen en te leren deze op te lossen, zodat deze in de toekomst zelf opgelost kunnen worden. Behoort verandering niet tot de mogelijkheden, dan wordt de cliënt geleerd hiermee om te gaan.

Wilt u meer informatie over de begeleiding en coaching van Samisa, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Reactie achterlaten