Samisa biedt sinds 2007 persoonlijke begeleiding en coaching, ondersteuning aan ouders in de opvoeding en kleinschalige weekend- en vakantieopvang voor personen met een indicatie. Kernwaarden daarbij zijn:

Aandacht voor de mens

Alle begeleiding en coaching is één op één en de opvang vindt plaats in kleine groepen van maximaal vier personen. Samisa gaat uit van de mogelijkheden van de persoon zelf en probeert op een positieve manier gedrag te veranderen.

Kwalitatieve en betrouwbare zorg

Samisa werkt samen met verschillende organisatie zoals het UWV, CIZ, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Dimence en reïntegratiebedrijf Prakton. Daarnaast is Samisa onderdeel van het netwerk Autismespecialisme om ervaringen te delen met andere deskundigen.