De zorg die Samisa biedt is afgestemd op kinderen, jongeren en volwassenen met een indicatie. Denk hierbij onder andere aan:

• hoogbegaafden met autisme
• mensen met autisme en een normale intelligentie
• (zeer) moeilijk lerenden met adhd, asperger of pdd-nos

De weekend- en vakantieopvang is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Een indicatie aanvragen

Met een indicatie heeft u recht op een vergoeding van de zorg van Samisa. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatie Zorg. Er kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: Zorg in natura, Persoonsgebondenbudget (PGB) of een combinatie van beiden.

Kijk voor meer informatie op de websites:
Centrum Indicatie Zorg: www.ciz.nl
Per Saldo Belangenvereniging: www.pgb.nl